අපට නැතුවම බැරි කහ ගැන ඔබ නොදත් කරුණු 20 ක්

කළු දුරු ගැන ඔබ නොදත් රහස් 10ක්

10 Things you need to know about Soy

සෝයා පිලිබදව ඔබ දැනගත යුතුම කරුණු 10 ක්

මී පැණි ගැන ඔබ නොදත් විස්මිත දෑ

සාදික්කා වල දිව්‍යමය ගුණ ඔබ දැන සිටියාද?

ආසියානු රටවල, මුළුතැන්ගෙයෙහි සෑම විටම පාහේ කුළුබඩු වර්ග භාවිතා කරනු ලැබේ. සාදික්කා වල අද්විතීය වාසි නිසා බොහෝ අය ඔවුන්ගේ කුළුබඩු වර්ග වලට සාදික්කා ද අඩංගු කර ඇත. සාදික්කා ශාකය Myristicaceae […]

12 Heavenly Black Cumin Seeds Benefits

What is black cumin seeds? Black Cumin seeds benefits have always been admired, even during the ancient days. Black Cumin Seeds are known under many names such as Caraway, Negro, […]

15 Amazing Health Benefits of Nutmeg

In Asian countries, species have been used almost all the time in the kitchen. Many people also have nutmeg among their spice containers because of the unique benefits of nutmeg. […]

පිළිකාවෙන් තොර නීරෝගීමත් හා සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක්

ශරීරයේ ඕනෑම තැනක පිළිකා ඇති වීමට පුලූවන් . පිළිකා යනු සෛල වල ඇති වන රෝගයකි.ශරීරයේ සෑදී තිබෙන්නේ සෛල වලින් බව අපි දන්නවා. ප්‍රකෘති සෛල වැඩෙමින් විබාජනය වේ ( දෙකට බෙදේ […]
My Account

Login

Lost your password?

0